Dokumentera elevers lärande med hjälp av IKT

”Nya språket lyfter!” som kan användas som ett stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk har revideras i augusti 2012.  ”Nya språket lyfter!” är i enlighet med Lgr 11 och har byggts ut för att nu kunna användas i årskurserna 1-6.

”Lärarhandledningen” består av en vetenskaplig bakgrund och ett underlag för observationer. Dessa är indelade i områdena tala, samtala. läsa och skriva. Varje område utmynnar i sex avstämningar A – F där avstämning C samspelar med kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk  för årskurs 3 och avstämning F med kunskapskraven för betygssteget E i årskurs 6.

Till ”Nya Språket lyfter!” finns också en studiehandledning som täcker materialet för årskurs 1-6 och som kan användas i lärargrupper av olika slag. Syftet med handledningen är att vara en ingång till och fördjupning av materialet, samt ett underlag för diskussioner om innehåll och arbetssätt i en undervisning som stödjer elevens språkliga utveckling.

I materialet kan man läsa att i skolarbetet är det väsentligt att följa elevernas utveckling fortlöpande och dokumentera deras framsteg. Dokumentationen kan ta sig olika uttryck. Det kan bestå av foton av arbetet, elevernas egna produkter och inläsningar på band samt översikter av det slag som det här materialet utgör. Min erfarenhet är att dokumentera med hjälp av IKT är mycket användbart för att konkretisera elevens lärande. Det brukar även vara givande att använda foto, film eller ljudinspelning vid utvecklingssamtal för att belysa elevens lärande för elev och föräldrar. Hur använder ni IKT vid dokumentation?

I ”Nya språket lyfter!”kan man vidare läsa att alla dessa former av dokumentation ger läraren möjlighet att se eleven i ett större sammanhang och samtidigt på ett mer ingående sätt. Det hjälper till att visa vilka kunskaper, förmågor och strategier eleverna redan erövrat som man i ett pedagogiskt sammanhang kan bygga vidare på.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s