Att använda iPad som skrivverktyg

Under vårterminen ska några förskolegrupper testa att använda iPad som skrivverktyg. Tanken är att se vad som händer när barn med hjälp av iPad får möjlighet att prova sig fram och leka med bokstäver. Meningen är inte att de i första hand ska öva på skrivutveckling, utan att väcka ett intresse för bokstäver och att arbeta med iPad på andra sätt än genom färdiga spel. Att använda iPad som skrivverktyg är enbart ett komplement till förskolornas övriga arbete med litteracitet och förskolorna fortsätter med de språkutvecklande aktiviteter som de redan gör,  t.ex. bokläsning, rim och ramsor, rita och klippa. Arbetet med att använda iPad som skrivverktyg utgår från Arne Tragetons metod  ”Att skriva sig till läsning” – ASL men är sedan anpassad för att passa de olika förskolornas verksamhet. Arne Trageton menar att barn lär sig skriva och läsa snabbare om de får använda datorer istället för att arbeta med handstil och annat färdigt material.

Barnen har i början av arbetet naturligtvis olika erfarenheter av iPad, bokstäver och att skriva. En del barn vill trycka på så många bokstäver som möjligt för att så fort som möjligt fylla hela pappret. Andra barn väljer medvetet bland bokstäverna och en del kan t o m bokstävernas namn. För en del barn är det viktigt att det blir riktiga ord och de vill därför skriva av ordbilder. Det är spännande att höra hur barnen diskuterar med varandra om de ord de skriver är korta eller långa. Det är inte en självklarhet för barnen att det beror på antal bokstäver utan de har även många andra idéer om vad det är som avgör.  Ett barn kom också på att han kunde säga efter de bokstavsljud som talsyntesen läste upp. Att begränsa sig till att inte använda papper och penna parallellt med att skriva på iPad vilket Trageton förespråkar tycker jag inte har känts befogat. I en av de första grupperna gick t ex ett barn självmant och hämtade papper och penna och satte sig bredvid den som skrev på iPad. Han skrev sedan av de bokstäver som den andre skrev på iPad. Det tycker jag även visar på hur positivt det är att jobba i par och att barnen på så sätt lär av och ger idéer till varandra.

Ett annat exempel på arbete i par berättade Ann-Sofie som jobbar på Förskolan Lugnet om. När två barn satt och skrev kom de på att de ville skriva av de ordbilder på olika djur som fanns på väggen.

bild.JPG4

Eftersom de ordbilderna vara skrivna med gemener och de inte kände igen alla bokstäver som versaler visste de först inte hur de skulle göra. Tillsammans kom de sedan på att de kunde gå och jämföra med de alfabetsbilder som finns i ett annat rum.

bild.JPG2

Med hjälp av alfabetsbilderna kunde de sedan skriva ”tupp”, ”häst”, ”ko” och ”hund”.

bild.PNG3

Barnen har använt appen Skolstil. Det är ett enkelt skrivprogram med talsyntes så att bokstavsljuden blir upplästa allt eftersom barnen skriver.  Talsyntes läser upp det ord man har skrivit vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken som t ex punkt. En fördel med appen är att bokstäverna på skärmen ser ut som de bokstäver man lär sig skriva för hand. Vill man använda ”Skolstil” för ASL behöver man stänga av rättstavningsfunktionen, annars ger programmet förslag på hur det som barnen skriver ska stavas. Det barnen skriver kan man sedan skriva ut.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s