Category Archives: Dokumentation

Pedagogisk dokumentation

Den 12 juni höll Åsa Einarsson och Anna Hedén i en inspirationsdag på Lin Education i  Göteborg om att arbeta i förskolan med iPad och pedagogisk dokumentation.

De här apparna fick vi lära oss mer om under dagen:

Pic Collage – App för att göra bilddokumentationer i

Shadow Puppet – App för att skapa film från fotografier

Make Dice – Här kan du göra dina egna tärningar

iMotion HD – App för att göra animerad film från foton

Puppet Pals – Skapa egna animerade filmer eller dockteater

Stop motion studio – App för att göra animerade filmer

 

Anna Hedén arbetar som förskollärare i Härryda kommun och här är några av hennes tips för hur iPad kan bidra till ett ökat lärande, samspel och utveckling:

 • Ta kort på alla sätt att använda en dator och iPad i den pedagogiska verksamhet för att visa syftet med digitala verktyg.
 •  Visa bilder på väggen med projektor. Kan användas både för lekinspiration eller för att samtala med barnen om bilder. Visa bilder från dagen i reflektionssyfte.
 •  Filma korta småfilmer för att belysa läroplanen.
 •  Använda iPad för att filma eller göra ljudinspelning. Film- eller ljudinspelning kan ge en annan dimension jämfört med nedskriven dokumentation av det barnet säger.
 •  I konstruktionsvrån finns en iPad med konstruktionsappar.
 •  Tillsammans med böckerna finns en iPad med olika bokappar.
 •  Använda appar som stärker och hänger ihop med det projekt som man arbetar med.
 •  Använda iPad för att spela musik ute och ha utedisco. Kan låta barnen göra egna spellistor.

Anna Hedén berättade att man kan arbeta med pedagogisk dokumentation med hjälp av film, bild och det skrivna ordet. På den förskola där hon arbetade använda de tv, projektpärm och dokumentation på väggarna för att göra barn och föräldrar delaktiga i dokumentationen.

För att få möjlighet att dokumentera gjorde de så här att barnen delade upp sig efter intresse i två grupper och två pedagoger jobbade sedan med barnen och en pedagog dokumenterar under tiden. Sedan kan alla pedagoger i arbetslaget i efterhand analysera det som blev dokumenterat för att se hur man kan arbeta vidare.  Dagen innehöll mycket mer kring pedagogisk dokumetation och på Anna Hedéns blogg går det att läsa mer om hennes pedagogiska tankar,  skapandemanniska.blogspot.se

 

Annonser

Lärplatta i förskolan!

Förra veckan var vi några stycken från Arvika som var på föreläsningen ”Lärplatta i förskolan!” av Åsa Säre. Åsa bjöd på många app-tips men även en del konkreta råd för att komma igång med lärplatta i förskolan. Bl a tipsade hon om att inte alla pedagoger behöver lära alla appar. För att få med dokumentation får ett barn på hennes förskola göra en veckodokumentation varje fredag. Åsa sa även att man kan även behöva skilja mellan vilka appar barnen använder för lärande och vilka de använder mer för avkoppling.

Här är Åsas faktaappar om djur och natur:

Med hjälp av de här apparna kan du bl a arbeta med de här målen i Lpfö 98/10:

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, tester och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.” 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur.”

Här är Åsas dokumentationsappar:

IMG_1591

Skapa gemensamma texter

Barnen på Förskolan Lugnet har skrivit gemensamma texter i grupper med 4-5 barn. Vi utgick ifrån en enkel bildserie om en pojke som klättrade upp i en klätterställning. Jag skrev och barnen fick gemensamt berätta. För att alla barnen skulle se och hänga med i vad som skrevs kopplade vi iPaden till bildkanon. Fastän det var samma bilder de två grupperna utgick ifrån tolkade de bilderna på två sätt och resultatet blev två olika berättelser. Barnen fick tillsammans berätta och när alla barnen tyckte att texten var klar läste vi gemensamt igenom den. Sedan skrev vi ut berättelserna och varje barn fick rita en egen bild till texten.

HP0024

HP0025

Här nedanför har jag sammanfattat hur Förskolan Lugnet har arbetat med ”Att skriva sig till läsning” hittills. Arbetet är inspirirerat av Arne Tregeton och Erica Lövgrens arbete med ASL men har anpassats för att passa en förskolegrupp flerspråkiga barn. En reflektion under arbetet med ASL är att det även stöttat barnens uttal eftersom barnen har härmat talsyntesen och på så sätt även övat språkljud. Flera barn ville vid starten skriva ”riktiga” ord. I början skrev de därför ofta sina namn eller andra enkla ord som de redan kunde. Intresset för ”spökskrift” är något som växt fram under arbetets gång.

bild (11)

Att skapa gemensamma texter eller att arbeta i par har varit positivt. De barn som har kommit längre i skrivprocessen kan stötta de som är nybörjare och de barn som lätt kommer på egna berättelser kan stötta de andra. Även att utgå från bilder har varit bra för skrivandet eftersom det medför att barnen får en gemensam förförståelse och lära in ord och begrepp.

Pedagogerna, Ann-Sofi och Lotta, har även utvärderat vilka mål i Lpfö 98/10 och deras egna målkriteriet arbetet med ASL har innefattat. Här kan ni se Lugnets Lotusdiagram

CCI20130411_0000

 • Genom vårt lotusdiagram ser vi att många av våra mål har berörts och är uppfyllda på kort tid.
 • Vi ser att intresset för att skriva med penna har ökat bland barnen som skrivit på Ipaden.
 • I barngruppen hörs ofta samtal om bokstäver.
 • Barnen har också fått en förståelse för att Ipaden kan användas på många olika sätt.
 • Både vuxna och barn tycks tycka att det är ett intressant och roligt arbetssätt ”att skriva sig till läsning”.

För att stötta barnen i hur ordet ”och” stavas har pedagogerna satt upp ordet som en ordbild.

bild (10)

På Förskolan Lugnet planerar de även att föra över skrivandet från iPad till dator och vanligt tagentbord ibland för att göra det enklare för barnen att använda bägge händerna när de skriver. Tagentbordet på iPad är mindre och det medför att barnen använder enbart pekfingrarna när de skriver.

Webbkidz!

Webbkidz är en samlingsplats där lärare kan skapa bloggar till sina elever och/eller klasser och komma igång på mindre än en minut. Varje blogg får en helt egen WordPressblogg med en lätt adress, ex. www.webbkidz.se/minklass. Tanken är att alla skolbloggar ska samlas på ett ställe för att lättare  hitta och inspireras av varandras arbeten. Läs mera http://www.webbkidz.se/

 

Lektionsbanken!

Lektionsbanken=lektioner kopplade till lgr 11.
Här kan du efter att du registrerat dig hämta lektionsmaterial som är knutna till kursplanernas centrala innehåll och ämnenas förmågor. På så vis förenklas arbetet med att planera undervisningen. Än så länge så är det inte översållat med lektioner men tanken är väl att om man delar med sig av sina tips så blir det mer att hämta. Gränssnittet är enkelt, alla planeringarna är skrivna på samma sätt tydligt med enkla instruktioner. Sen kan man kommentera också. Kanske göra nåt tillägg eller komma med glada hurrarop!

Videolicious!

I Videolicious är en app där man skapar en presentation av dina filmer och bilder. Sedan kan man prata till dem och lägga till bakgrundsmusik från Videolicious arkiv eller dina egna till. Om du följer länken till bloggen nedan så får du en beskrivning av hur appen fungerar. http://anneliesappar.blogspot.se/2012/08/videolicious.html?m=1

Där är ett exempel utifrån semesterbilder, men hur skulle man kunna använda den i förskolan och skolan? Specialpedagogerna där jag jobbar filmar ofta olika situationer. I denna appen kan du lätt samla dem till en liten presentation som dokumentation eller för att visa. Du kan välja om du själv vill synas i bild när du berättar.

Den skulle också kunna användas om dokumentationsapp i förskolan. Genom att filma ett barns aktiviteter under, låt säga, en dag så får du ett fantastiskt underlag till utvecklingssamtalet. I skolan är det ett fiffigt sätt att redovisa. Ett händelseförlopp, en studieresa eller ett grupparbete. Eller varför inte förklara mattelösningar. Möjligheterna är oändliga:)

Skapa egna serier

I appen ”Strip designer” kan du skapa egna serier med bilder från kamerarullen eller ta foton direkt med iPadens kamera. I appen finns möjligheter att redigera fotografierna. Du väljer först mellan olika sidmallar. Sedan sätter du in bilderna i cellerna och lägger till pratbubblor. Du kan även ändra textfärg, typsnitt och text-storlek. Man kan även lägga till ytterligare effekter som t ex ”Boom”, ”Splash”, eller ”Bang”. Medan man arbetar kan man zooma bilderna för att lättare kunna redigera detaljerna.

Jag tyckte att appen verkligen var jättekul att använda! Om än lite svårt att få bild och text på plats. Förskolebarn kan behöva hjälp och man kan göra serierna tillsammans. Elever på lågstadiet tror jag kan hantera appen mer självständigt. När jag provade appen kom jag även att tänka på att man skulle kunna använda den för pedagogisk dokumentation. Kan bli lite innovativt att visa verksamheten i serietidningsformat. Annars tänker jag först och främst att appen kan vara roliga att använda för att skapa egna påhittade berättelser. Man kan även använda appen om man vill arbeta med ”Seriesamtal”, en metod som t ex personer med autism kan använda för att analysera och dela upp en händelse och se det som hänt ur olika perspektiv.