Category Archives: Naturvetenskap och teknik

Lärplatta i förskolan!

Förra veckan var vi några stycken från Arvika som var på föreläsningen ”Lärplatta i förskolan!” av Åsa Säre. Åsa bjöd på många app-tips men även en del konkreta råd för att komma igång med lärplatta i förskolan. Bl a tipsade hon om att inte alla pedagoger behöver lära alla appar. För att få med dokumentation får ett barn på hennes förskola göra en veckodokumentation varje fredag. Åsa sa även att man kan även behöva skilja mellan vilka appar barnen använder för lärande och vilka de använder mer för avkoppling.

Här är Åsas faktaappar om djur och natur:

Med hjälp av de här apparna kan du bl a arbeta med de här målen i Lpfö 98/10:

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, tester och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.” 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur.”

Här är Åsas dokumentationsappar:

IMG_1591

Annonser

Berta Drake

”Berta Drake” är ett material som är framtaget för barn i åldrarna 4-8 år. Tanken är att väcka barnens intresse för kemi och naturvetenskap redan när de är i förskoleåldern. Varje kapitel i boken innehåller en fristående saga om Bertas upptåg. Kapitlet avslutas med ett experiment som är lätt att genomföra. Här är  Bertas egen hemsida. På hemsidan finns en del som vänder sig till barn där de kan läsa om Berta, spela memoryspel mm, och en del som vänder sig till pedagoger.

På Youtube kan man se hur de olika experimenten går till. Jag tänkte pröva det här experimentet tillsammans med några barn.

Jag ville göra experimentet utifrån att det kan vara ett bra tillfälle till ordinlärning och att diskutera i mindre grupp. För att förtydliga vilka ord jag ville att barnen skulle ha fokus på gjorde jag ordbilder som Berta hade med när hon kom och hälsade på. Jag läste upp ordet och barnen fick peka ut den saken på bilden. Vi smakade även på socker och sirap och barnen tyckte att det smakade godis. Sedan läste vi gemensamt instruktionerna för experimentet och barnen hämtade de saker som behövdes. Att mäta och hälla var kul. När råttorna var ilagda fick barnen gissa vad de trodde skulle hända med råttorna. De flesta trodde att de skulle bli större. Något barn visste inte och ytterligare ett barn trodde att de endera skulle bli större eller mindre. Barnen fick även rita av Berta. Efter två dygn tog vi ut råttorna. När vi tog upp råttorna och jämförde såg barnen direkt att de hade ändrat storlek och konsistens. När barnen jämförde storlek och konsistens fanns det tillfällen till ordinlärning, hade råttorna blivit större, mindre, hårda, mjuka, varma eller kalla. Avslutningsvis ritade barnen i iPad de olika stegen i experimentet och vi pratade om vad de berodde på att råttorna hade ändrat storlek.

IMG_0881

Blogg-tips

Det finns många bra bloggar där pedagoger delar med sig av sin kunskap och erfarenheter. Här är två bloggar som jag kan tekommendera, om hur man kan arbeta med teknik i förskolan och iPad i modersmålsundervisningen.

”Bäckens teknikresa” är en blogg där  fyra pedagoger på Bäckens förskola i Tibro har delat med sig av sina tankar och reflektioner kring att arbeta med teknik i förskola. I bloggen finns många konkreta tips och kloka reflektioner. Kul att de visar på hur man kan arbeta tematiserat med teknik i förskolan. Bloggen ger även många exempel på hur man kan bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker.

”iPad i modersmålsundervisning” drivs av en pedagog som jobbar som studiehandledare och modersmålslärare i arabiska på en skola i Umeå. I år påbörjades ett Ipadsprojekt. Bloggen ger exempel på hur man kan använda iPad i modersmåsundervisningen. Bloggen visar även på bra appar på arabiska. Bl a en app för att lära solsystemet som eleverna kan använda i modersmålsundervisningen parallellt som de jobbar med solsystemet i klassen. Att följa upp det man gör i klassen i modersmålsundervisningen och tvärtom tycker jag är viktigt för att höja statusen för modersmålsundervisningen men även för att förhindra att modersmålsundervisningen blir en exkluderad verksamhet i skolan.

Pedagogiska programbanken!

pedagog stockholm (en förträfflig sida oavsett vad du söker av pedagogisk karaktär) så finns numera pedagogiska programbanken. Sök ett pedagogiskt program utifrån det centrala innehållet i Lgr11 och Lgrs11 samt Gy11. Du kan även söka utifrån ämne och då tipsas du om olika program att använda i undervisningen.

Under svenska som andraspråk så kan det se ut så här!

StoryKit

Några barn på Förskolan Gategården fick i uppdrag att leta efter djur när de var i skogen. De hittade några maskar, myror och en skalbagge. De djur vi hittade fotograferade vi.Tillbaka på förskolan fick några barn hitta på egna berättelser om de djur vi hade sett. De ritade även egna bilder till berättelserna både med papper och penna och i iPad. Så här blev sagorna när barnen ritat egna bilder till med hjälp av appen StoryKit. Här kan du läsa om Ekorren Elliot, Ekorren Erik, Vargens promenad, Masken Joakim och Skalbaggen Findus. I iPad kommer sidorna efter varandra så man kan bläddra i boken.

Story Kit är alltså en app där du kan göra egna böcker med foton eller teckningar som du ritar under tiden du skapar boken. Till bilderna kan du sedan lägga till text, skriva på fri hand eller spela in tal. Man kan även använda iPadens talsyntes för att få texten uppläst.

Jag tycker att det är enkel och lättarbetad app som även yngre barn kan hantera någorlunda självständigt, utan allt för mycket hjälp av vuxen. Appen kan användas för att göra egna berättelser men även för att t ex dokumentera och återberätta aktiviteter på förskolan.

Nedan kan du i filmklippet se mer av appens möjligheter.