Category Archives: Tematiserat arbete

Blogg-tips

Det finns många bra bloggar där pedagoger delar med sig av sin kunskap och erfarenheter. Här är två bloggar som jag kan tekommendera, om hur man kan arbeta med teknik i förskolan och iPad i modersmålsundervisningen.

”Bäckens teknikresa” är en blogg där  fyra pedagoger på Bäckens förskola i Tibro har delat med sig av sina tankar och reflektioner kring att arbeta med teknik i förskola. I bloggen finns många konkreta tips och kloka reflektioner. Kul att de visar på hur man kan arbeta tematiserat med teknik i förskolan. Bloggen ger även många exempel på hur man kan bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker.

”iPad i modersmålsundervisning” drivs av en pedagog som jobbar som studiehandledare och modersmålslärare i arabiska på en skola i Umeå. I år påbörjades ett Ipadsprojekt. Bloggen ger exempel på hur man kan använda iPad i modersmåsundervisningen. Bloggen visar även på bra appar på arabiska. Bl a en app för att lära solsystemet som eleverna kan använda i modersmålsundervisningen parallellt som de jobbar med solsystemet i klassen. Att följa upp det man gör i klassen i modersmålsundervisningen och tvärtom tycker jag är viktigt för att höja statusen för modersmålsundervisningen men även för att förhindra att modersmålsundervisningen blir en exkluderad verksamhet i skolan.

Annonser

Lektionsbanken!

Lektionsbanken=lektioner kopplade till lgr 11.
Här kan du efter att du registrerat dig hämta lektionsmaterial som är knutna till kursplanernas centrala innehåll och ämnenas förmågor. På så vis förenklas arbetet med att planera undervisningen. Än så länge så är det inte översållat med lektioner men tanken är väl att om man delar med sig av sina tips så blir det mer att hämta. Gränssnittet är enkelt, alla planeringarna är skrivna på samma sätt tydligt med enkla instruktioner. Sen kan man kommentera också. Kanske göra nåt tillägg eller komma med glada hurrarop!

Mera Babblarna!

Anna-Lena Modh och Ruth Berg på Förskolan Ekorren jobbar med de yngre barnen. Sedan i augusti har de arbetat med Babblarna-tema. Barnen har tyckt om temat och varit mycket intresserade av Babblarna. De håller just nu på att tillverka hus till Babblarna. Det ger barnen möjlighet att öva språk och uttal men även färger och att bygga, konstruera och skapa.

På avdelningen har de även använt Babblarna för att öva sociala färdigheter och roll-lek. T ex är Babblarna vänner med varandra och tröstar varandra om de blir ledsna. Babblarna går även och hälsar på i varandras hus. Det ger möjligheter för barnen att öva in fraser. Babblarna har även varit med i skogen. Då har barnen lekt kurragömma med Babblarna, för att bl a öva lägesbegrepp på ett lustfyllt sätt. De har även gjort en egen flanosaga efter böckerna om Babblarna.

Anna-Lena och Ruth har även gjort egna enkla sångtexter om Babblarna till kända melodier så att även de yngre barnen kan vara med och sjunga. Personalen planerar även att göra ärtpåsar och sittdynor med samma form som Babblarna.

Nu har även Babblarnas egen app”Babbapp” kommit. Den är än så länge en gratisapp och vänder sig till de yngsta barnen. Man kan välja mellan att låta Babba dansa eller se en kortare filmsekvens av Babblarnas andra låt ”Babblarnas Stompalång Tut Pling Sång”. Det är kul att det görs appar som är utformade för de allra yngsta barnen och det är också de som varit mest intresserade och roade av appen. Äldre barn har tröttnat relativt snabbt på appen. Vinsten med appen tycker jag är att Babblarna finns med, figurer som barnen gillar och känner igen sedan tidigare och  förförståelen finns därmed med från början. Och även att appen är anpassad och utformad med tanke på de yngsta barnen.

På youtube finns ”Babblarnas Stompalång Tut Pling Sång” att lyssna på!

Ordinlärning med egna bildordlistor

All forskning visar att för elever med svenska som andraspråk är ordförrådet den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång i skolans läsämnen. Här har jag gjort ett förslag på hur man kan använda iPad för att på ett medvetet men också lustfyllt sätt arbeta med ordinlärning.

Eftersom förförståelsen är viktig kan elever börja med att använda appen My Playhome. My Playhome är en trycka hända app utformat som ett dockskåp, där man kan gå mellan de olika rummen, utforska de olika sakerna i rummet och även bilda olika familjer. Jättekul när mamma och pappa hoppar i fotöljen!. När eleverna har fått en konkret upplevelse av vilka saker som finns med på bilderna och hur de fungerar kan man gå över till att aktivt arbeta med ordinlärning. Sitter man som lärare med när eleverna spelar får man en uppfattning om vilka saker eleven kan, respektive inte kan namnet på, och planera sin fortsatta undervisning utifrån det. Att varje scen i My Playhome är indelat i olika rum/kategorier tror jag också gör det enklare för elever vid ordinlärningen. Vid andraspråksinlärning brukar ju tematiserat arbetssätt och att få höra orden i många sammanhang underlätta inlärningen.

När jag gjort bildordlistorna har jag först tagit en skärmdump av varje rum och sedan i appen Labelbox skrivit dit ordbilderna. Därefter har jag skrivit ut bilderna för att eleverna ska kunna använda bildordlistorna även utan iPad.

Med bildordlistorna tänker jag att man t ex kan öva:

  • Uttal och betoning av orden – eleven säger efter mig.
  • Substantiv – peka ut och namnge de substantiv som finns med på bilderna.
  • Ändelser – t ex bestämd och obestämd form.
  • En/ett – eftersom det brukar vara svårt att veta när man ska ha en eller ett kan man här lära in det som en ordbilder.
  • Adjektiv – t ex peka på alla gula saker?
  • Prepositioner  – finns glassen på eller i kylskåpet?
  • Ordbilder – gör man övningen i grupp kan de elever som kommit längre i sin språkutveckling utmanas genom att öva ordbilderna

Jag har gjort det här exemplet med tanke på förskoleklass- och lågstadieelever men naturligtvis kan man använda idéen även för barn i förskolan.

Pedagogiska programbanken!

pedagog stockholm (en förträfflig sida oavsett vad du söker av pedagogisk karaktär) så finns numera pedagogiska programbanken. Sök ett pedagogiskt program utifrån det centrala innehållet i Lgr11 och Lgrs11 samt Gy11. Du kan även söka utifrån ämne och då tipsas du om olika program att använda i undervisningen.

Under svenska som andraspråk så kan det se ut så här!

Babblarna i iPad

Babblarna är ett språkutvecklande material som jag har mött på flera förskolor och som de flesta barn har tyckt varit mycket roligt. Babblarna vänder sig i första hand till barn i tidig språkutveckling, men även andra kan naturligtvis ha nytta och glädje av att leka med Babblarna. Den pedagogiska plattformen är Karlstadmodellen. Babblarna pratar ”sitt eget språk” som helt bygger på ljudet i deras namn, Genom att lyssna på Babblarna när de pratar och genom att härma deras sätt att prata övas effektivt förmågan till samspel och till att använda språkljud, betoningar och melodi i språket.

Än så länge finns ingen app med Babblarna men det behöver inte vara ett hinder för att barnen kan använda Babblarna även i iPad.

På Youtube kan man lyssna på Babblarnas egen låt!

Jag har även tagit foton av Babblarna för att göra ett memoryspel i appen Fotomemoryspelet. Fotospelet är en lättanvänd app där man kan skapa egna memoryspel med hjälp av kameran i iPad. Till varje kort kan man även spela in ett ljud som spelas upp varje gång man hittar två lika. Man kan välja mellan att ha 6, 8, 12 eller 20 kort i spelet.

I appen Puppet Pals HD kan man skapa egna filmer med hjälp av de scener och figurer som följer med appen. Man kan även ladda upp egna foton och spela in eget tal eller musik till filmen och förstora eller förminska figurerna. Är barnet i början av sin språkutveckling kan man hjälpas åt att berätta vad som händer i ifilmen eller också bara ha musik som bakgrundsljud. Här har Bobbo och Babba träffat en drake utanför slottet.

Videolicious!

I Videolicious är en app där man skapar en presentation av dina filmer och bilder. Sedan kan man prata till dem och lägga till bakgrundsmusik från Videolicious arkiv eller dina egna till. Om du följer länken till bloggen nedan så får du en beskrivning av hur appen fungerar. http://anneliesappar.blogspot.se/2012/08/videolicious.html?m=1

Där är ett exempel utifrån semesterbilder, men hur skulle man kunna använda den i förskolan och skolan? Specialpedagogerna där jag jobbar filmar ofta olika situationer. I denna appen kan du lätt samla dem till en liten presentation som dokumentation eller för att visa. Du kan välja om du själv vill synas i bild när du berättar.

Den skulle också kunna användas om dokumentationsapp i förskolan. Genom att filma ett barns aktiviteter under, låt säga, en dag så får du ett fantastiskt underlag till utvecklingssamtalet. I skolan är det ett fiffigt sätt att redovisa. Ett händelseförlopp, en studieresa eller ett grupparbete. Eller varför inte förklara mattelösningar. Möjligheterna är oändliga:)