Category Archives: Trä- och metallslöjd

skolappar.nu och lankskafferiet.org

Här är två användbara sidor för tips om hur man kan arbeta med IKT i skolan. Bägge sidorna har tydlig struktur och bra sök-funktion vilket gör  det enkelt att hitta på sidorna.

”Skolappar” är en nystartad sida där appar för skolbruk recenseras av pedagoger. Apparnas användningsområden är kopplade till syfte och förmågor i Lgr 11. Inriktningen för skolappar.nu är grundskola, men ofta kan apparna användas av barn i förskolan och elever på gymnasiet.

På ”Länkskafferiet” finns länkar till 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser som passar bra för skolarbete. Välj ett ämne eller ett tema som matchar din fråga eller skriv in ord i sökrutan. Länkskafferiets målgrupper är elever, lärare, pedagoger och bibliotekarier. Även föräldrar kan ha nytta av Länkskafferieriet.

En sida jag hittade tack vare Länkskafferiet var ”Verktygsväggen” – en sida med filmer om trä- och metallslöjd. Bra och kul att använda både i undervisningen med elever med även som en presentation av vad ämnet ”Trä- och metallslöjd” innehåller. Även bra att använda för t ex sva-undervisning, med hjälp av filmena ser eleverna konkret hur verktygen användas samtidigt som de får möjlighet att lära in  in begreppen  i olika kategorier. Eftersom det är digitalt blir det inte heller barnsligt, vilket annars kan vara risken när man ska lära in ord och begrepp tillsammans med äldre elever.

Annonser