Tag Archives: 1-3 år

Språka mera om Färger och fordon

I appen ”Färger och fordon” övas färgord, ordförråd och ordförståelse inom området fordon. Appen är framtagen av logopeder och riktar sig i första hand till barn som befinner sig i början av sin språkutveckling. Färger och fordon innehåller tre pedagogiska spel och är gjord för Apples iPad, iPhone och iPod Touch.

IMG_1487

På hemsidan www.sprakamera.se finns mer information om hur man kan använda appen. Fler appar, som övar andra språkliga områden, är under utveckling.

I de barngrupper jag har använt appen har den varit mycket populär, främst bland yngre barn. Appen är enkel att använd och förstå. Vill man ändå ha hjälp kan man klicka på nyckelpigorna i spelet för att få muntlig instruktion.

Annonser

Kommentar till Teckna.se

I kommentarsfältet till inlägget om appen ”Teckna.se” har Berit Furuberg berättat hur Förskolan Lyan i Arvika kommun arbetar med tecken som stöd.  Berit skriver så här:

Tecken som stöd på Lyan i Gunnarskog

Nyckelpigan och Igelkotten är två småbarnsavdelningar som samarbetar under dagen med gemensamma lokaler och aktiviteter som att använda tecken som stöd. Lotta Bergmark, en av initiativtagarna och den enda på avdelningen som under vårterminen gick en studiecirkel i tecken som stöd, berättar att barn och vuxna är positiva och gör det de kan. Mestadels gör resten av personalen bara tecken under måltiden för smörgås, knäckebröd, mjölk, vatten, varsågoda och tack för maten, men det är en bra start! Efterhand lär sig också personalen fler tecken genom det Lotta gör tillsammans med barnen.

IMG_1178 (3)

Då jag var på besök, hade Lotta en samling med sånger och en berättelse om djur med tecken. Flera av de minsta barnen utan tal, kunde hämta bilden på djur Lotta gjorde tecken för. För att det skulle bli en utmaning fick de som redan har ett tal säga vad tecknet betyder. Som avslut var det frukt med teckenkommunikation. En 1-åring, som för mig får symbolisera ”det kompetenta barnet”, kunde med hjälp av tecknet för äpple meddela vad han ville ha.
Under den fria leken använde Lotta också tecken när barnen lekte med djur eller la pussel. Barnen härmade eller berättade vad tecknet symboliserade.
– Det är mest djur, mat och färger vi jobbar med nu, berättar Lotta. Vi måste utöka med fler tecken, så inte de största barnen tröttnar. Det blir nog påklädningen som står för tur, – avslutar Lotta.

Vid pennan
Berit Furuberg

Julkalender

En populär app så här inför jul är ”Fotojulkalendern”. Det är en lättaarbetad app  vilket gör att appen passar i stort sett alla, från de yngsta barnen i förskolan till vuxna.

I skapa-läget gör du en julkalendern genom att klicka på luckor och välja den bild som ska visas då luckan öppnas. Bilderna väljer du från kamerarullen i din iPad.

När du är klar kan du prova kalendern i testa-läget. Här går alla luckor att öppna oavsett datum.

När du är klar välj visa-läget. Här kan du bara öppna luckorna på rätt datum.

Om du klickar på en bild i en öppnad lucka så visas bilden i stort format över hela skärmen.

Jag har för att få julstämning gjort en kalender med bilder som symboliserar olika julsånger. För att tillsammans med barnen på förskolan öppna luckan, lista ut vilken sång och sedan sjunga såmgen. Men vill man inte ha jultema i sin kalender finns det en rad andra kul teman man kan välja, t ex  ”mattekalender”, bakom lucka 1 finns det bild på en sak, bakom lucka 2, bild på två saker osv. Eller varför inte använda kalendern för läs- och skrivinlärning och istället för bild ha ordbilder eller andra skrivna meddelande.

Efter jul kan alla luckor öppnas oavsett datum och då kan kalendern användas som ett vanligt trycka – hända program.

Film och flerspråkighet

Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.”  Lpfö 98/10

För att stödja modersmålet finns det filmer man kan använda sig av på Youtube eller på Utbildningsradions hemsida. Filmerna kan man se både på svenska och modersmålet, läsa boken som filmerna bygger på och sedan om man vill följa upp och arbeta tematiserat i hela gruppen. På Utbildningsradions hemsida kan man hitta filmer som t ex  ”Pino” och ”Småsagor” på flera olika språk.

På Youtube finns filmer med Alfons Åberg. När man ska söka filmer kan det vara bra att veta vad Alfons heter i olika länder. T ex heter Alfons på Arabiska : Burhan, Finland : Mikko Mallikas, England/USA : Alfie Atkins, Kurdiska : Alfons Oberg, Lettland : Alfons Obergu, Norge : Albert Åberg, Somaliska : Guuled, Spanska : Alfonso, Tigrinja : Alfons, Turkiet : Alfons Åberg och Tyskland : Willi Wiberg. Vad Alfons heter i fler länder hittar du på Alfons hemsida.

Så här låter Alfons på finska:

På engelska låter Alfons så här:

Om man ser filmerna i iPad och inte vill att barnen ska få tillgång till hela Youtube eller själv lätt vill hitta de filmer du planerar att använda, kan man i appen ”Video Baby” enkelt ladda ner eller spara de filmer från Youtube du vill se igen. I Video Baby kan du även göra flera användarkonto och spellistor, vilket är bra om man vill dela in filmerna i olika kategorier för att lättare hitta.

Mera Babblarna!

Anna-Lena Modh och Ruth Berg på Förskolan Ekorren jobbar med de yngre barnen. Sedan i augusti har de arbetat med Babblarna-tema. Barnen har tyckt om temat och varit mycket intresserade av Babblarna. De håller just nu på att tillverka hus till Babblarna. Det ger barnen möjlighet att öva språk och uttal men även färger och att bygga, konstruera och skapa.

På avdelningen har de även använt Babblarna för att öva sociala färdigheter och roll-lek. T ex är Babblarna vänner med varandra och tröstar varandra om de blir ledsna. Babblarna går även och hälsar på i varandras hus. Det ger möjligheter för barnen att öva in fraser. Babblarna har även varit med i skogen. Då har barnen lekt kurragömma med Babblarna, för att bl a öva lägesbegrepp på ett lustfyllt sätt. De har även gjort en egen flanosaga efter böckerna om Babblarna.

Anna-Lena och Ruth har även gjort egna enkla sångtexter om Babblarna till kända melodier så att även de yngre barnen kan vara med och sjunga. Personalen planerar även att göra ärtpåsar och sittdynor med samma form som Babblarna.

Nu har även Babblarnas egen app”Babbapp” kommit. Den är än så länge en gratisapp och vänder sig till de yngsta barnen. Man kan välja mellan att låta Babba dansa eller se en kortare filmsekvens av Babblarnas andra låt ”Babblarnas Stompalång Tut Pling Sång”. Det är kul att det görs appar som är utformade för de allra yngsta barnen och det är också de som varit mest intresserade och roade av appen. Äldre barn har tröttnat relativt snabbt på appen. Vinsten med appen tycker jag är att Babblarna finns med, figurer som barnen gillar och känner igen sedan tidigare och  förförståelen finns därmed med från början. Och även att appen är anpassad och utformad med tanke på de yngsta barnen.

På youtube finns ”Babblarnas Stompalång Tut Pling Sång” att lyssna på!

Teckna.se!

”Tecken till tal” är en metod som går ut på att man förststärker och förtydligar det man säger med hjälp av tecken. Tecknen gör det enklare för barnet att lära sig nya ord och gör också språkets struktur tydligare för barnet. Vill man använda sig av ”tecken till tal” i barngruppen finns det många roliga böcker och sånger där man kan använda ”tecken till tal”. En del förskolegrupper använder också persontecken, att varje barn och personal har ett eget tecken. Ni som redan nu använder tecken, berätta gärna i kommentarsfältet hur ni gör!

Appen Teckna.se innehåller cirka 1 500 tecknade vardagsord. Appen kan användas både för dig som använder tecken som ett stöd till tal och/eller för dig som använder teckenspråk.

Appen är enkel att manövrera och det är lätt att hitta, antingen bläddrar du i kategorilistan eller använder sökfunktionen. Orden visas sedan i nästa steg i text och bild.

Tecknen visas i videosekvenser med tal. Många av tecknen förtydligas också med en teckenillustration.

Berit Furuberg arbetar som specialpedagog i Arvika kommun och här skriver hon om hur hon använder appen Teckna.se:

Som specialpedagog i det Centrala området, förskolan, använder jag appen både i arbetet med barn och i handledningssyfte för att lära nya tecknade ord. Det var genom en kurs i Karlstadmodellen som jag hörde om appen och har sedan fått stor nytta av den. Iphonen är alltid med och appen är lättillgänglig jämförd med en bok som står i bokhyllan. Appen har en begränsning på 1500 tecknade ord och ibland kan det hända att jag inte hittar ordet jag söker. Då kan den ändå vara bra som ett komplement till ”Fick-hatten”, en uppslagsbok med teckenillustrationer (innehåller 1000 ord). Det händer att jag har funnit ord på appen som personalen inte hittar någon annanstans, som t.ex. ordet overall. I början blev jag frustrerad över att det fanns olika tecken för samma ord i boken och appen. Nu väljer jag det tecknet som passar barnet eller avdelningen bäst. Det viktiga är att alla på förskoleavdelningen använder samma tecken. Det tecken som barnet/barnen lättast kan använda med tanke på finmotorik eller inlärning, är det bästa tecknet! Ibland kanske någon på avdelningen redan kan ett tecken och då är det dumt att ändra. Med andra ord har jag haft nytta av appen Teckna.se och kan varmt rekommendera den.

Babblarna i iPad

Babblarna är ett språkutvecklande material som jag har mött på flera förskolor och som de flesta barn har tyckt varit mycket roligt. Babblarna vänder sig i första hand till barn i tidig språkutveckling, men även andra kan naturligtvis ha nytta och glädje av att leka med Babblarna. Den pedagogiska plattformen är Karlstadmodellen. Babblarna pratar ”sitt eget språk” som helt bygger på ljudet i deras namn, Genom att lyssna på Babblarna när de pratar och genom att härma deras sätt att prata övas effektivt förmågan till samspel och till att använda språkljud, betoningar och melodi i språket.

Än så länge finns ingen app med Babblarna men det behöver inte vara ett hinder för att barnen kan använda Babblarna även i iPad.

På Youtube kan man lyssna på Babblarnas egen låt!

Jag har även tagit foton av Babblarna för att göra ett memoryspel i appen Fotomemoryspelet. Fotospelet är en lättanvänd app där man kan skapa egna memoryspel med hjälp av kameran i iPad. Till varje kort kan man även spela in ett ljud som spelas upp varje gång man hittar två lika. Man kan välja mellan att ha 6, 8, 12 eller 20 kort i spelet.

I appen Puppet Pals HD kan man skapa egna filmer med hjälp av de scener och figurer som följer med appen. Man kan även ladda upp egna foton och spela in eget tal eller musik till filmen och förstora eller förminska figurerna. Är barnet i början av sin språkutveckling kan man hjälpas åt att berätta vad som händer i ifilmen eller också bara ha musik som bakgrundsljud. Här har Bobbo och Babba träffat en drake utanför slottet.