Tag Archives: Babblarna

Mera Babblarna!

Anna-Lena Modh och Ruth Berg på Förskolan Ekorren jobbar med de yngre barnen. Sedan i augusti har de arbetat med Babblarna-tema. Barnen har tyckt om temat och varit mycket intresserade av Babblarna. De håller just nu på att tillverka hus till Babblarna. Det ger barnen möjlighet att öva språk och uttal men även färger och att bygga, konstruera och skapa.

På avdelningen har de även använt Babblarna för att öva sociala färdigheter och roll-lek. T ex är Babblarna vänner med varandra och tröstar varandra om de blir ledsna. Babblarna går även och hälsar på i varandras hus. Det ger möjligheter för barnen att öva in fraser. Babblarna har även varit med i skogen. Då har barnen lekt kurragömma med Babblarna, för att bl a öva lägesbegrepp på ett lustfyllt sätt. De har även gjort en egen flanosaga efter böckerna om Babblarna.

Anna-Lena och Ruth har även gjort egna enkla sångtexter om Babblarna till kända melodier så att även de yngre barnen kan vara med och sjunga. Personalen planerar även att göra ärtpåsar och sittdynor med samma form som Babblarna.

Nu har även Babblarnas egen app”Babbapp” kommit. Den är än så länge en gratisapp och vänder sig till de yngsta barnen. Man kan välja mellan att låta Babba dansa eller se en kortare filmsekvens av Babblarnas andra låt ”Babblarnas Stompalång Tut Pling Sång”. Det är kul att det görs appar som är utformade för de allra yngsta barnen och det är också de som varit mest intresserade och roade av appen. Äldre barn har tröttnat relativt snabbt på appen. Vinsten med appen tycker jag är att Babblarna finns med, figurer som barnen gillar och känner igen sedan tidigare och  förförståelen finns därmed med från början. Och även att appen är anpassad och utformad med tanke på de yngsta barnen.

På youtube finns ”Babblarnas Stompalång Tut Pling Sång” att lyssna på!

Annonser

Babblarna i iPad

Babblarna är ett språkutvecklande material som jag har mött på flera förskolor och som de flesta barn har tyckt varit mycket roligt. Babblarna vänder sig i första hand till barn i tidig språkutveckling, men även andra kan naturligtvis ha nytta och glädje av att leka med Babblarna. Den pedagogiska plattformen är Karlstadmodellen. Babblarna pratar ”sitt eget språk” som helt bygger på ljudet i deras namn, Genom att lyssna på Babblarna när de pratar och genom att härma deras sätt att prata övas effektivt förmågan till samspel och till att använda språkljud, betoningar och melodi i språket.

Än så länge finns ingen app med Babblarna men det behöver inte vara ett hinder för att barnen kan använda Babblarna även i iPad.

På Youtube kan man lyssna på Babblarnas egen låt!

Jag har även tagit foton av Babblarna för att göra ett memoryspel i appen Fotomemoryspelet. Fotospelet är en lättanvänd app där man kan skapa egna memoryspel med hjälp av kameran i iPad. Till varje kort kan man även spela in ett ljud som spelas upp varje gång man hittar två lika. Man kan välja mellan att ha 6, 8, 12 eller 20 kort i spelet.

I appen Puppet Pals HD kan man skapa egna filmer med hjälp av de scener och figurer som följer med appen. Man kan även ladda upp egna foton och spela in eget tal eller musik till filmen och förstora eller förminska figurerna. Är barnet i början av sin språkutveckling kan man hjälpas åt att berätta vad som händer i ifilmen eller också bara ha musik som bakgrundsljud. Här har Bobbo och Babba träffat en drake utanför slottet.