Tag Archives: Förskolan Ekorren

Mera Babblarna!

Anna-Lena Modh och Ruth Berg på Förskolan Ekorren jobbar med de yngre barnen. Sedan i augusti har de arbetat med Babblarna-tema. Barnen har tyckt om temat och varit mycket intresserade av Babblarna. De håller just nu på att tillverka hus till Babblarna. Det ger barnen möjlighet att öva språk och uttal men även färger och att bygga, konstruera och skapa.

På avdelningen har de även använt Babblarna för att öva sociala färdigheter och roll-lek. T ex är Babblarna vänner med varandra och tröstar varandra om de blir ledsna. Babblarna går även och hälsar på i varandras hus. Det ger möjligheter för barnen att öva in fraser. Babblarna har även varit med i skogen. Då har barnen lekt kurragömma med Babblarna, för att bl a öva lägesbegrepp på ett lustfyllt sätt. De har även gjort en egen flanosaga efter böckerna om Babblarna.

Anna-Lena och Ruth har även gjort egna enkla sångtexter om Babblarna till kända melodier så att även de yngre barnen kan vara med och sjunga. Personalen planerar även att göra ärtpåsar och sittdynor med samma form som Babblarna.

Nu har även Babblarnas egen app”Babbapp” kommit. Den är än så länge en gratisapp och vänder sig till de yngsta barnen. Man kan välja mellan att låta Babba dansa eller se en kortare filmsekvens av Babblarnas andra låt ”Babblarnas Stompalång Tut Pling Sång”. Det är kul att det görs appar som är utformade för de allra yngsta barnen och det är också de som varit mest intresserade och roade av appen. Äldre barn har tröttnat relativt snabbt på appen. Vinsten med appen tycker jag är att Babblarna finns med, figurer som barnen gillar och känner igen sedan tidigare och  förförståelen finns därmed med från början. Och även att appen är anpassad och utformad med tanke på de yngsta barnen.

På youtube finns ”Babblarnas Stompalång Tut Pling Sång” att lyssna på!

Annonser