Tag Archives: Förskolan Gategården

StoryKit

Några barn på Förskolan Gategården fick i uppdrag att leta efter djur när de var i skogen. De hittade några maskar, myror och en skalbagge. De djur vi hittade fotograferade vi.Tillbaka på förskolan fick några barn hitta på egna berättelser om de djur vi hade sett. De ritade även egna bilder till berättelserna både med papper och penna och i iPad. Så här blev sagorna när barnen ritat egna bilder till med hjälp av appen StoryKit. Här kan du läsa om Ekorren Elliot, Ekorren Erik, Vargens promenad, Masken Joakim och Skalbaggen Findus. I iPad kommer sidorna efter varandra så man kan bläddra i boken.

Story Kit är alltså en app där du kan göra egna böcker med foton eller teckningar som du ritar under tiden du skapar boken. Till bilderna kan du sedan lägga till text, skriva på fri hand eller spela in tal. Man kan även använda iPadens talsyntes för att få texten uppläst.

Jag tycker att det är enkel och lättarbetad app som även yngre barn kan hantera någorlunda självständigt, utan allt för mycket hjälp av vuxen. Appen kan användas för att göra egna berättelser men även för att t ex dokumentera och återberätta aktiviteter på förskolan.

Nedan kan du i filmklippet se mer av appens möjligheter.

Annonser