Tag Archives: Förskolan Kvarnen

”Fia och djuren” på Förskolan Kvarnen

”Fia och djuren” är ett memoryspel med bi lder från Catarina Cruusvalls böcker om Fia och djuren. Till varje bild finns även ett ljud. När du har parat ihop alla bilderna kan man klicka och lyssna på ljudet igen. Man kan välja mellan 12, 24 eller 48 bilder i memoryspelet. Vill du kan man även se hur lång tid det tar att klara memoryt. Jag tycker att ”Fia och djuren” passar bäst för yngre barn upp till ca 5 år. Det kan vara både kul och lärorikt att efter att ha läst boken prova på memoryspelet och möta bokens karaktärer igen i en annan situation. Har man inte böckerna finns de som film på youtube.

På förskolan Kvarnens yngreavdelning har Liz, Maria, Mia och Therese under året arbetat i barngruppen med boken  ”Fia och djuren, alla ska vara med”. Mia berättar att boken innehåller ett både roligt och bra tema, hur man sak vara mot varandra och att alla är lika mycket värda. Parallellt med bokläsningen har man även sett på film om ”Fia och djuren”. Mia lyfter fram att det är lätt att nå alla barn om man använder både bok och film eftersom yngre barn behöver öva för att klara att sitta och lyssna på en hel bok. Alla kan inte det direkt och då kan det vara bra att ta film till hjälp. Personalen tipsar även om att man kan arbeta på liknande sätt med böckerna om Benny och med materialet som hör till Babblarna. Böckerna är ett bra diskussionsunderlag både för barn och vuxna och det kan även vara bra att relatera till böckernas karaktärer för att lösa problem som dyker upp, t ex genom att fråga barnen ”Hur tror du att Benny hade gjort nu?”.

Nyfikna barn och engagerade pedagoger tar sig an nästa digitala utmaning, iPad!

Annonser