Tag Archives: Förskolan Lergöken

Dokumentation med hjälp av digitala bilder

På Förskolan Lergöken avdelning Blå arbetade barnen förra året tematiserat med bl a ”Bratz” och ”Bockarna Bruse”. Under året dokumenterade personalen tillsammans med barnen arbetet med hjälp av digitala bilder och skrev ut och samlade dokumentationen i barnets egen portfoliopärm.

De äldre barnen har arbetat tematiserat med att göra egna Bratz-dockor. Anledningen att de valde just Bratz var att personalen ville utgå ifrån populärkultur i barnens vardag. Barnen fick först tillverka egna dockor och hitta på namn och familjer till dockorna. Personalen berättar att de tyckte att det var kul att barnen valde så olika, ett barn ville t ex inte ha en Bratz-docka utan valde att rita en annan docka. Sedan skulle dockorna ut och resa. Då fick barnen först bestämma vart dockorna skulle resa och sedan ta reda på hur lång tid resan skulle ta. Ett barn ville åka tåg till Spanien, då fick de jämföra tågresa med hur lång tid det skulle ta med flyg. Ett annat barn ville åka raket och då kom barnen fram till att den resan skulle gå snabbt. Sedan sammanställdes de olika resorna på en karta som barnen fick ta med hem. Personalen berättar att det varit ett kul arbete som byggt på barnens intresse. Bilderna till dokumentationen har barn och vuxna fotograferat eller letat fram  på internet.

Här är ett urval av dokumentationen:

De yngre barnen har arbetat med Bockarna Bruse. De första gångerna berättade den vuxne sagan och barnen lyssnade. Personalen berättade att barnen var lite blyga i början. För att förtydliga sagans innehåll berättades sagan med hjälp av konkreta saker och personalen tog sedan foton av sakerna så att barnen kunde återberätta sagan med hjälp av bilderna. Barnen fick vara med och leta fram vilka saker de ville ha med i sagan. Allt eftersom har barnen berättat sagan mer och mer självständigt. De har även sjungit sången om Bockarna Bruse och dramatiserat sagan. Fotografierna från dramatiseringen av Bockarna Bruse har varit till hjälp när barnen ska återberätta sagan. Personalen berättar att det har varit roligt för alla barn har velat vara med, de barn som varit blyga har kunnat välja vilken roll de ska ha och alla barn har under arbetets gång vågat prata mer. Det har även varit positivt att jobba i en liten grupp eftersom barnen kan olika saker. Bra med förebilder och att man kan lära av varandra.

Här är ett urval av dokumentationen:

Annonser

Affärslek på Förskolan Lergöken och i Toca Store

Under våren har Förskolan Lergöken utifrån barnens önskemål arbetat med att göra om ett läs- och mysrum till affär. Anledning till att de började bygga affären var att barnen ofta lekte affär både inne och ute i lekparken. Det var barnens inflytande som gjorde att pedagogerna valde ”affärstemat”. Först fick barnen hjälpa till att skruva upp hyllor. När hyllorna var på plats tyckte ett barn att det var tråkig färg på hyllorna. Tillsammans kom de fram till att de kunde åka till färgaffären, köpa färg och måla om hyllorna. Barnen var med och målade om hyllorna.

Under tiden tog både både barn och pedagoger med olika tomma förpackningar hemifrån för att få varor till affären. De äldre barnen var på studiebesök i en mataffär och fick se hur det såg ut och fick prata med de som arbetade där. Barnen fick även med sig reklamskyltar därifrån. Barnen hittade även en kassaapparat på loppis och tillverkade egna pengar. Nästa steg blev att göra iordning alla varorna i affären. Efter det var det invigning av affären med mingel och sedan var det dags att börja handla!

När barnen har lekt i affären har det varit 2- 3 barn och alltid en vuxen med. Pedagogerna berättar att en gång fick barnen komma på vad de skulle handla, gå till affären och handla och sedan till dockvrån för att laga maten. I uppbyggnaden av affärsleken har barnen varit med i alla steg, leken har även gett många tillfällen till bra samtal och affärsleken har skapat ett intresse hos barnen för siffror och bokstäver.

När jag var och hälsade på frågade jag barnen om de ville prova att leka affär även i iPad. I appen Toca Store kan två barn leka affär. Naturligtvis går det att vara fler som handlar men då får barnen dela på pengarna i portmonän. En ska välja varor och den andre bestämmer priset och slår in varorna i kassaapparaten. Sedan ska man lägga ner det man handlat i en kasse och avslutningsvis får man ett kvitto.

På frågan om de tyckte att det var någon skillnad mellan deras affär på förskolan och affären i Toca Store svarade barnen att ”Vi har inte samma saker. Jag handlade banan, glass och godis och mat och mjölk här. (Toca Store)” Ett annat barn tyckte att det var pengarna som var skillnaden, ”Ja, jag har betalat, i en plånbok. Vi har massor med pengar där i affären! (Förskolans affär)” Jag upplevde att barnen inte riktigt tyckte eller kopplade ihop att lek i affären och affärslek i Toca Store i stort sett är samma sak. Det är ett fenomen som jag har sett även när det gäller andra appar. Där tänker jag att vi vuxna runt barnen spelar stor roll för att barnen på ett medvetet sätt ska kunna använda de färdigheter de tillägnar sig i iPad även i andra situationer och tvärtom. Men också att det barnen lär sig i  iPad på förskolan är sådant som de har användning för även i andra situationer.